آخرین اخبار

الگوها و ارزش های فمینیستی که به وفور در اکثر سریالهای ماهواره ای غرب وجود دارد بنیان خانواده های ایرانی را هدف قرار داده است.

به گزارش زنان کویر ، به نقل از  تیار؛ متأسفانه امروزه ماهواره به عنوان مهم ترین ابزار جنگ نرم است که توسط دشمن برای براندازی خانواده های ایرانی استفاده می شودیکی از شاخصه های بارز بسیاری از سریالهای شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، ترویج فمینیسم و البته به طور همزمان بهره برداری ابزاری از زنان است.

این سریالها را با توجه به نوع ورودشان به این مبحث می توان به چند دسته تقسیم نمود

الف: تبلیغ آشکار فمینسم و تبیین تاریخی این جنبش

در میان سریالها، گاه به روشنی از جنبش فمینیسم سخن رفته و مطالبی درباره آن طرح می شود طوریکه در بسیاری از سریالها جنبش فمینیسم یک جنبش مترقی در حمایت از حقوق و ارزش های زن تصویر می شود.

ب: ترویج ارزش های فمینیستی میان زنان

برخی از سریالها به ویژه سریالهای غربی زنان را در جایگاه یک قهرمان معرفی می کنند که تجلی ارزش های غربی و فمینیستی به حساب می آیند بطوریکه بیساری از زنان در این سریالها به رفتارهای غیرزنانه مانند شراب نوشی و مستی، کشیدن سیگار و ... روی می آورند.

وجود زنان شاغل، فعالیت زنان در مشاغل مردانه، کم اهمیت بودن خانواده، تاکید بر استقلال زن از شوهر و خانواده و تاکید بر جایگاه اجتماعی زنان بدون توجه به نقش خانواده و ... مواردی است بارها در سریالهای غربی تصویر شده و در ذهن مخاطب ارزش گذاری می شود.

ج: تخریب چهره زن شرقی، مسلمان، سنتی و غیر فمینیست

در مسر ترویج فمینیسم سریالهای شرقی از جمله سریالهای ساخت کشور ترکیه که از شبکه های ماهواره ای پخش می شوند به دلیل قرار گرفتن قصه در بافت اجتماعی کشوری شرقی و مسلمان در کشورهای خاورمیانه پرداخته و در این میان زنان را نیز به عنوان الگوی گذار زنان از سنت به مدرنیته فمینیستی معرفی می کند.

در آنسوی این سریالها، زنان بسیاری دیده می شوند که یک زن مدرن یا فمینیست نیستند و شاید از همین روست که همواره گرفتار مشکلات عدیده عاطفی، ارتباطی و خانوادگی هستند تنها دل مشغولی این زنان که اغلب شاغل هم نبوده و به نوعی خانه دار هستند رقابتهای عشقی، خیانت و آشتی، دشمنی کردن با عروس یا مادرشوهر، دزدیدن قاپ پسرها و ... است خرافاتی بودن و تمسک به جادو و دعانویسی از دیگر خصلت های رایج زنان در این گروه از سریالهاست.

زن و دختر ایرانی در سریالهای ایرانی شبکه های ماهواره در آغاز و پیش فرض قصه، زنی سنتی با شاخصه های منفی چون خرافه گرایی، حقارت پذیری و کم سوادی معرفی می شوند در ادامه زنان و دخترانی نشان داده می شوند که تلاش می کنند شرایط را تغییر داده و شیوه و سبک زندگی دیگری برگزینند.

د: جنسیت زدگی و بهره برداری ابزاری از زن

برخلاف آنچه در شعارهای جنبش فمینیستی زنان و ارائه تصویر از موفقیت و عزت زنان در پناه ارزشهای فمینیستی در سریالهای شرقی و غربی تصویر می شود در کلیت این سریالها و در مجموع سکانس ها وپلان های مختلف به زن همواره به چشم کالا نگاه شده است که می تواند مورد بهره برداری ابزاری قرار گیرد.

به دلیل فقدان دین و نگاه دینی در سریالها و ترویج عملی سکولاریسم، نگاه ارزشمندانه و مبتنی بر کرامت به انسان، جای خود را به نگاه ابزاری و لذت جویانه داده است و این نگاه در خصوص زن نیز مستثنی نشده است از همین روست که این سریالها از یکسو از زن به عنوان ابزاری در جهت ایجاد جذابیتهای بصری و شهوانی استفاده کرده و از سوی دیگر زن را به کالایی جنسی تقلیل داده و استفاده ابزاری از او را امری عادی و گاه نمادی از ارزشهای زن نشان داده اند.

جنسیت زدگی ویژگی نخست اغلب زنان در سریالهای ماهواره ای است در تمام داستانهای روایت شده  مهمترین ابزار زنان در پیشبرد اهدافشان جنسیت آنها بوده است مردان سریالها نیز غالبا نگاهی خریدارانه و آمیخته با شهوت داشته و حتی در محیط کار، همکاران زن خود را هر چند متأهل باند به این دید می نگرند این پدیده چنان در سریالها رایج است که انتخاب و بیان یک نمونه جفا در تبین کمیت آن است.

مجموعه این معضلات یک اثر ضدخانواده را به وجود آورده است و از همین روست که تماشای مثلث های عشق در دل یک قصه به ظاهر خانوادگی نه تنها به چشم نمی آید بلکه همسو با قصه به ملاحت اثر می افزاید.

در تمام این تولیدات رسانه های غربی که برخاسته از فرهنگ غرب است به طور صریح الگوهای خانواده غربی ترویج می شود و به طور التقاطی خانواده ای با ظواهر شرقی-اسلامی و ساختار درونی برآمده از فرهنگ مدرنیته غرب را رواج می دهند که متأُسفانه ترویج خیانت و افزایش طلاق در میان خانواده ها مهمترین تأثیر مخرب این سریالهاست.

با توجه به مفاهیم و الگوهای ترویج شده در سریالهای ماهواره ای فارسی زبان چنین بر می آید که تخریب نظام خانواده در جامعه ایران اسلامی یکی از اهداف جدی نظام رسانه ای مهاجم است گسترش روابط نامشروع، تاکید بر بارداری و تولد فرزند نامشروع، ایجاد میل به خیانت و طلاق، توجه به ارتباطات در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک به ترتیب از الویتهای سریالهای ماهواره ای است.

درکشور ما بیشترین مخاطبان تلویزیون را زنان تشکیل می دهند، همین باعث شده این نوع شبکه ها با هدف قراردادن شخصیت زن و القای فرهنگ غربی فمینیستی، تاحدود قابل ملاحظه ای بتواند شخصیت حقیقی زن مسلمان ایرانی را متزلزل ساخته و بنیان خانواده را به شدت تضعیف کنند به طور مسلم هنگامی که خانواده ها مشغول تماشای اینگونه شبکه ها می شوند، افکار و رفتارشان به صورت تدریجی و ناخودآگاه از آثار سوء برنامه های پخش شده اثر خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/

 

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج