نمایش 1 - 1 از 1
پویش "چارقد زیبای من"
با ابتکار خبرنگاران مجتمع رسانه ای کویر پویش “چارقد زیبای من” در کرمان راه اندازی شد که با استقبال بی نظیر بانوان کرمانی مواجه گشت.
04/24/1396 - 11:20
اشتراک در چارقد