نمایش 1 - 1 از 1
مراقبت های اولیه بهداشتی سنگ بنای پوشش همگانی سلامت است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان:
ئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان به مناسبت فرا رسیدن هفته سلامت گفت: در واقع مراقبت های اولیه بهداشتی سنگ بنای پوشش همگانی سلامت است و این مراقبت ها نه تنها برای سلامت افراد بلکه برای سلامت جامعه که منجر به توسعه پایدار می شود مفید است.
02/02/1398 - 12:53
اشتراک در رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان،سلامت