نمایش 1 - 3 از 3
مطالبات واقعی زنان کدام است؟
یادداشت/
مساله اصلی آن است که شما همیشه باید حاشیه های مسایل زنان را اصل نشان دهید. در بوق و کرنا کنید که اگر زنان و دختران به استادیوم بروند و یا روسری بر سر چوب کنند مشکل شغل و معیشت و ازدواج و مسکنشان حل می شود!! عدالت حکم میکند که برای یک بار هم که شده بگویید برای مطالبات واقعی زنان جامعه چه کرده اید؟ چه گره ای از مشکلات زنان سرپرست خانوار باز کرده اید؟
12/13/1396 - 12:01
هدف موج آفرینی در موضوع « حضور زنان در ورزشگاه ها» جا به جایی اولویت هاست/ از غربی ها غربی تر نباشیم!
به بهانه بحث حضور زنان در ورزشگاه ها:
در فضای مجازی که اکنون به نوعی پیشتاز در موج آفرینی حوادث روز است، گاهی به شکل حباب گونه برخی موضوعات را به شکل معضل جلوه می دهد که حضور زنان در ورزشگاه ها از این جمله است اما با نگاهی به دور از هیجان آفرینی ها می توان در مورد صحیح یا غلط بودن آن به قضاوت نشست.
09/23/1396 - 10:24
وزارت ورزش در موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها دخالتی ندارد
معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها موضوعی است که وزارت ورزش و جوانان تصمیم گیرنده اصلی نیست و دخالتی در این موضوع ندارد وظیفه ما در حوزه ورزش بانوان این است که راهکارهای توسعه ورزش بانوان را دنبال کنیم و به سمت و سویی حرکت کنیم که ورزش بانوان بتواند رشد کند.
06/16/1394 - 09:21
اشتراک در ورزشگاه